Plastkapsling för elektronisk räknare

Svart och vit plastkapsling för avancerad elektronik med höga designkrav.

Tack vare formfri plastbockning kan vi anpassa oss till våra kunders behov och erbjuda dem skräddarsydda plastdelar och höljen. Nyligen tillverkade vi en del för ett franskt företag baserat i Lannion, Bretagne, specialiserat på att räkna fotgängare och cyklister både i stadsmiljö och ute i naturen. De är faktiskt världsledande inom detta område. I över två decennier har de utformat produkter för att räkna användare och analysera insamlade data. Hittills används deras räknesystem i 55 länder och i mycket varierande utomhusmiljöer som t.ex. stadskärnor, grönområden (offentliga trädgårdar till exempel), naturområden (bl.a. längs en del av medelhavskusten), vid ingången till historiska monument, etc. Olika platser där det är intressant att få tillförlitliga data om frekvensen av fotgängare och/eller cyklister.


För sin verksamhet behövde detta företag en skräddarsydd monteringsplatta för en maskin i sin produktion. De kände till vårt arbete eftersom vi har utformat och tillverkat delar och höljen för deras produkter tidigare, så de vände sig till oss för detta tillfälliga behov. Efter att ha studerat deras förfrågan antog vi återigen utmaningen med vår innovativa teknik: Plastbockning – Formsprutningsfri plastbearbetning!

Exempel på hur vår enklaste konstruktion kan se ut, två stycken u bottnar som snäpps ihop med önskad håltagning och infästningar för elektronik och kretskort.

En mekanisk del för en cykel- och fotgängarräknare

Vår kunds projekt handlade om tillverkning av ett stöd för ett elektroniskt kort som är en del av systemet för att räkna fotgängare och cyklister. De kontaktade oss redan i början av produktutvecklingen. Det kunden behövde var en mekanisk del, avsedd att optimera tillverkningen av räknesystemet men standardlösningar svarade inte upp mot deras behov. De behövde en skräddarsydd modell. Emellertid var den tänkta produktionsvolymen för låg för att överväga tillverkning av ett formverktyg for injektion, så istället valde de vår Plastbockningsprocess. Denna produktionsmetod passade också deras budget och visade sig vara bäst anpassat för snabb och skräddarsydd tillverkning, vilket resulterade i att vi fick uppdraget.

Vårt designkontor utarbetade därför en anpassad mekanisk del i enlighet med kundens krav och specifikationer. Sedan tillverkade vi en fullvärdig prototyp så att vår kund kunde testa den internt och verifiera dess kompatibilitet med sina produkter.

De specifika utmaningarna hos detta skräddarsydda projekt

För designen av detta plaststöd för elektronisk utrustning hade vår kund inga ovanliga tekniska krav. Kunden hade redan en 2D-ritning som vi fick ta del av och utifrån den skapade vi en produktionsritning. Inte heller för yttre design och finish fanns det några specifika krav eller behov av målning eller lackering.

Även om det var en tekniskt okomplicerad del så var en skräddarsydd tillverkning nödvändig eftersom standardlösningen inte kunde tillgodose formkraven. Vi visste också att detta stöd skulle användas i produktionsprocessen av ett räknesystem som stod helt still i väntan på delen så vi var under stark tidspress. Det faktum att produktionen behövde ske så snabbt var ytterligare en anledning till valet av vår Plastbockningsprocess. På 8 dagar ritade, konstruerade och tillverkade vi den mekaniska delen. Företagets begärda tidsplan hölls och vi är glada att ha kunnat erbjuda dem en skräddarsydd lösning för detta tillfälliga behov, helt i linje med deras förväntningar.